Skattefradrag

Du kan få skattefradrag ved kjøp av symbolske gavekort fra New Life Mission – Aid (NL) på beløp mellom kr. 500,- og 12.000,- for hvert skatteår. Dette gjelder i henhold til løpende regler fra myndighetene. Skattefradraget er på 28 % av totalt innbetalt beløp, og gjelder totalbeløpet både kjøp av symbolske gavekort og andre gaver til organisasjonen. For å få skattefradrag må du oppgi ditt fødsels- og personnummer (11 siffer).

NL innberetter det totale gavebeløpet til skattemyndighetene, og summen vil bli oppført på din selvangivelse (post 3.3.7). I tillegg vil du motta en årsoppgave i posten i månedsskiftet januar/februar.